Loading color scheme

Dvojkrídlové brány


Dvojkrídlové brány sa najčastejšie používajú na vstup na pozemok pre autá. Maximálna šírka priechodu pre dvojkrídlové brány je 5 m. Dvojkrídlové brány, rovnako ako brány, sú vyrobené z konštrukčnej ocele, ktorá je žiarovo pozinkovaná a následne práškovo lakovaná. Na túto konštrukciu sa následne montuje hliníkový plech alebo hliníkové profily vo farbe požadovanej zákazníkom.

Výhody a nevýhody dvojkrídlových vstupných brán

Klady
- Takmer všetky existujúce brány možno vybaviť automatickým pohonom bez úprav
- Príprava stavby je jednoduchšia a nákladovo efektívnejšia

Nevýhody
- otvorenie listov len do určitého stupňa
- hmotnostné a rozmerové obmedzenia krídla brány
- je vhodné, aby sa v mieste, kde sa stretávajú krídla, nachádzala zarážka.
- parkovanie nie je možné hneď za bránou
- plocha za bránou nesmie byť naklonená
- náročnejšia pravidelná údržba

dvojkridlova_3_eredmny.jpgbrany_branky_dvojkridlove_brany2.jpgbrany_branky_dvojkridlove_brany3.jpgbrany_branky_dvojkridlove_brany.jpgdvojkridlova_4_eredmny.jpgdvojkridlova_2_eredmny.jpgdvojkridlova_1_eredmny.jpg